Stryn bibliotek

   
Frå flintsigd til robotfjøs: historia om landbruket i Hornindal. Band I
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Frå flintsigd til robotfjøs: historia om landbruket i Hornindal. Band I
Language
 • Språk: Norsk (Nynorsk)
Shelf
 • lokal q 948.3844 T
Owner
 • Stryn
Classification
Subject
Year
 • 2019
Summary, etc
 • Ressursane i naturen har alltid vore grunnlaget for folk sin levemåte og busetnad. I denne boka har Paul O. Tomasgard prøvd å få fram korleis folk i Hornindal har levd og livberga seg gjennom tusenåra. Korleis dei har arbeidd og skaffa seg levebrød, i kamp med og mot naturen, og i gode og dårlege tider. Rike somrar med vekstkraft kunne endre seg til korte somrar i kamp mot regn, kulde og snø. År med fred og velstand i bygda og landet har skift med ufred og krig. Folk har kjempa mot undertrykking, svolt, pest og avfolking. Nye generasjonar har teke fatt på nytt for å byggje seg heimar og ta ressursane i bruk. Har innhaldsregister og personregister
ISBN
 • 978-82-691611-0-6
 • 978-82-691611-1-3
Available
 • 1/1
Waiting
 • 0 (0)
*000   am
*00188427
*008190625        a     01nno 
*019 $bl
*020 $a978-82-691611-0-6$bib.
*020 $a978-82-691611-1-3
*08231$a948.3844$zh
*096 $alokal q 948.3844 T
*10010$aTomasgard, Paul O.$d1941-$jn.
*24500$aFrå flintsigd til robotfjøs$bhistoria om landbruket i Hornindal$cPaul O. Tomasgard$nBand I
*260 $aHornindal$bHornindal bondelag$bHornindal historielag$c2019
*300 $a264 s.$bill.
*505 $aHar innhaldsregister og personregister
*520 $aRessursane i naturen har alltid vore grunnlaget for folk sin levemåte og busetnad. I denne boka har Paul O. Tomasgard prøvd å få fram korleis folk i Hornindal har levd og livberga seg gjennom tusenåra. Korleis dei har arbeidd og skaffa seg levebrød, i kamp med og mot naturen, og i gode og dårlege tider. Rike somrar med vekstkraft kunne endre seg til korte somrar i kamp mot regn, kulde og snø. År med fred og velstand i bygda og landet har skift med ufred og krig. Folk har kjempa mot undertrykking, svolt, pest og avfolking. Nye generasjonar har teke fatt på nytt for å byggje seg heimar og ta ressursane i bruk.
*650 $aLANDBRUK
*651 2$aSogn og Fjordane$xHistorie$1948.38
*651 2$aNordfjord
*651 1$aHornindal
*653 $aJordeboka Bjørgynjar Kalfskinn
*653 $aPrestebordsgodset
*653 $aKrongodset
*653 $aJordbruk
*653 $aSkogbruk
*653 $aSkogsdrift
*653 $aHusdyrhald
*653 $aSvartedauden
*653 $aHornindal Landboforening
*653 $aHornindal Bondevenforening og Folkeforening
*653 $aHornindal Sogneselskab
*653 $aHornindal Sogneselskap
*653 $aHornindal Jordbrukslag
*653 $aMeieridrift
*653 $aYsteri
*653 $aVasskraft
*653 $aVannkraft
*653 $aKraftverk
*653 $aSlakteri
*653 $aHornindal Handelslag
*653 $aJordbruksskular
*653 $aHornindal mølle
*653 $aKnutsdalen sambeitelag
*74002$aKart over gardane i tidlegare Hornindal sokn
*74002$aUtvikling mot jordbrukskultur
*74002$aTidsepokar i norsk historie
*74002$aKartlegging av historia
*74002$aUlike tidsepokar i Noreg, frå 4000 til 18000 f. Kr
*74002$aJordbrukskulturen kjem til Noreg
*74002$aFrå jarnalder til vikingtid
*74002$aViktige årstal i historia
*74002$aJordbrukskulturen i vikingtida
*74002$aGardar veks fram i Hornindal
*74002$aSkattar og avgifter frå gammal tid
*74002$aHøgmellomalderen
*74002$aSvartedauden og jordbruket
*74002$aFrå reformasjonen i 1536 til 1700
*74002$a1700-talet, eit stabilt hundreår
*74002$a1800-talet, omlegging og endring
*74002$a1900-talet - mekanisering, samarbeid og spesialisering
*850 $aStryn
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available Stryn biblioteklokal q 948.3844 T