Stryn bibliotek

   
Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum
Your basket is empty
Vis
Title Statement
 • Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum
Contributors
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 307.09481 D
Owner
 • Stryn
Classification
Subject
Year
 • 2020
Summary, etc
 • Ikkje eit opprør, men mange. Etter Kommune- og fylkesvalet 2019 kom ein ulmande usemje til overflata. Distrikta er ikkje tilfreds med utviklinga. Vindmøller, aukande ferjepriser, politireform og nedlegging av sjukehus. Det er mange saker som vekker harme, og som ledar til fleire opprør. Med utgangspunkt i statsvitar Stein Rokkan sitt omgrep periferi og sentrum, ei grunnleggande konfliktlinje i norsk politikk, undersøker forfattarane kva som ligg til grunn for opprøra i distrikta, om dei har ført til endring så langt og kva for langsiktige konsekvensar dei eventuelt kan få. Omtalen er utarbeidd av BS.
ISBN
 • 978-82-8265-544-6
Available
 • 1/1
Waiting
 • 0 (0)
*000   pam     1
*00193364
*008201015        a     00nob 2
*015 $a0595659$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-8265-544-6$binnbundet$cNkr 399.00
*08201$a307.09481$zh$223/nor
*096 $a307.09481 D
*24500$aDistriktsopprør$bperiferien på nytt i sentrum$cReidar Almås og Eirik Magnus Fuglestad (red.)
*260 $aOslo$bDreyers forlag$c2020
*300 $a316 sider
*520 $aIkkje eit opprør, men mange. Etter Kommune- og fylkesvalet 2019 kom ein ulmande usemje til overflata. Distrikta er ikkje tilfreds med utviklinga. Vindmøller, aukande ferjepriser, politireform og nedlegging av sjukehus. Det er mange saker som vekker harme, og som ledar til fleire opprør. Med utgangspunkt i statsvitar Stein Rokkan sitt omgrep periferi og sentrum, ei grunnleggande konfliktlinje i norsk politikk, undersøker forfattarane kva som ligg til grunn for opprøra i distrikta, om dei har ført til endring så langt og kva for langsiktige konsekvensar dei eventuelt kan få. Omtalen er utarbeidd av BS.
*650 1$aLokalsamfunn$zNorge$1307.09481$2BS$41121633$9nob
*650 1$aLokalsamfunn$zNoreg$1307.09481$2BS$41121633$9nno
*650 2$aPolitikk$zNorge$1320.9481$2BS$41117431$9nob
*650 2$aPolitikk$zNoreg$1320.9481$2BS$41117431$9nno
*700 0$aAlmås, Reidar$d1943-$ered.$jn.
*700 0$aFuglestad, Eirik Magnus$d1989-$ered.$jn.
*850 $aStryn
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Etter kommune- og fylkesvalet 2019 ser vi klare teikn på at det er eit distriktsopprør på gang i Noreg. Frå media høyrer vi om alt frå motstand mot vindmøller, høgare ferjeprisar og alle former for sentralisering: det vera seg kommune- og regionreform, politireform, eller nedlegging av sjukehus og studiestader. Konklusjonen i denne boka er at det er ikkje eitt, men mange distriktsopprør som ulmar her i landet. Felles for alle er at dei tappar politisk energi ifrå motsetninga mellom sentrum og periferi, som den verdsberømte norske statsvitaren Stein Rokkan i si tid påviste var ei grunnleggande konfliktlinje i norsk politikk. Forfattarane i denne boka tek utgangspunkt i denne konfliktdimensjonen, og prøver å fange og analysere kva som ligg under desse opprøra, kva dei har ført til så langt og kva dei kan føre til av endringar i framtida. Kapitla er skrivne av noen av våre fremste samfunnsforskarar innan distrikts- og ruralforskinga. Samla gir dei eit overordna og oppdatert blikk på den norske konfliktdimensjonen sentrum-periferi.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available Stryn bibliotek307.09481 D